Wolfgang Mai

Naggerd


Naggerd

 1. Underm Reecherbohng
 2. A jeder geecher jedn
 3. Willi
 4. Im Wiesngrund
 5. Kommer scho, mussmer obber nedd
 6. Jung bleim
 7. Boodwanna Blues
 8. Obba
 9. Schämsd di nedd
 10. Do meecherd iech nedd sei
 11. Zwaa linga Händ
 12. Drooch mi davo
 13. Naggerd (Owerdüre)
 14. Naggerd
Begleitheft

Titelbild zum Textheft Naggerd

klein (1 MB)
mittel (3,1 MB)
groß (36,7 MB)
EPUB (65,6 MB)
Hetzles 1